Vragen over onze site?
Elke dag tot 20.00 uur
Snel vergelijken
Makkelijk vergelijken
Ruim 10 jaar ervaring
De beste zorg

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Vaak hoor je over het verplicht eigen risico in de zorg. Maar in sommige gevallen van medische zorg betaal je een zogenaamde ‘eigen bijdrage’. Wat is nu het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Eigen risico

Het eigen risico verwijst naar het verplichte eerste deel van de zorgkosten die je als Nederlander zelf moet betalen wanneer je een zorgverzekering hebt. Dit is het deel dat je zelf dient te betalen, voordat je zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding van je zorgkosten.

Het eigen risico geldt alleen wanneer je gebruik maakt van zorg uit het basispakket en dus niet voor eventuele zorg uit je aanvullende verzekering.

De eigen risico grens ligt dit jaar op €385 en blijft in 2018 gelijk.

In veel gevallen geldt een eigen risico, maar de volgende zorg vormt daarop een uitzondering:

  • Kinderen onder de 18 jaar
  • Huisartsenzorg
  • Bepaalde gevallen van ‘ketenzorg’, waaronder voor diabetici.
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Reiskosten voor orgaandonoren
  • Nacontrole van nier- en lever donaties
  • Voetzorg voor diabetici bij een podotherapeut

Wie minder zorgpremie per maand wil betalen kan het eigen risico vrijwillig verhogen met €100, €200, €300, €400 of €500 euro. Het maximale vrijwillig eigen risico kan dus maximaal €385 + €500 = €885 bedragen.

Eigen bijdrage

Naast het verplichte eigen risico hanteert de overheid voor sommige gevallen van zorg uit het basispakket een wettelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage staat los van het eigen risico. Net als bij het verplichtte eigen risico, betaal je bij de eigen bijdrage een deel van de zorgkosten zelf, voordat je voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komt.

De maximale eigen bijdrage bedraagt dit jaar €500. Voor 2018 is het maximum bedrag nog niet bekend.

De kosten van de eigen bijdrage komen in sommige gevallen bovenop het verplichte eigen risico. In andere gevallen kunnen de kosten in plaats van het eigen risico komen, wanneer je gebruikt maakt van zorg waar geen eigen risico op geldt, maar wel een eigen bijdrage.

De kosten van de eigen bijdrage worden niet verrekend met de kosten van het eigen risico.


Een fictief voorbeeld:

Zorg Kosten
Op verzoek van je huisarts heb je medicatie nodig á €180 Deze kosten gaan van je eigen risico af. €385 – €180 = €205.
€205 staat nog open aan eigen risico voor het lopende jaar na aftrek van de medicijn kosten.
Later in het jaar blijkt dat je een hoortoestel nodig hebt á €800 waarop een eigen bijdrage van 35% rust. 35% van €800 = €280. Je betaalt €280 aan eigen bijdrage.
65% van €800 = €520. €520 valt onder het eigen risico.
Omdat je nog €205 open hebt staan aan eigen risico voor het lopende jaar, gaat dit bedrag van de €520 verplicht eigen risico af. €520 – €205 = €315.
Omdat je over het drempelbedrag bent van €385 betaalt de zorgverzekeraar de overige €315.
De zorgverzekeraar vergoedt €315 van je hoortoestel. €205 + €280= €485.
Voor het hoortoestel á €800 betaal je €485 uit eigen zak.