Vragen over onze site?
Elke dag tot 20.00 uur
Snel vergelijken
Makkelijk vergelijken
Ruim 10 jaar ervaring
De beste zorg

Is een losse aanvullende zorgverzekering afsluiten een goed idee?

Auteur: admin | Geplaatst: 11 december 2017

Misschien heb je bepaalde zorgbehoeften waarmee je alleen bij een specifieke zorgverzekeraar terecht kan. Dan kan het de beste keuze voor je lijken om een losse aanvullende zorgverzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan waar je verzekerd bent voor je basisverzekering. Maar is dat ook zo?

Wel mogelijk, maar niet altijd handig

Het is goed om te weten dat een overstap naar een losse aanvullende verzekering gewoon mogelijk is bij een deel van de zorgverzekeraars en dus niet een overstap in de weg hoeft te staan. Je kunt in veel gevallen een losse aanvullende zorgverzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waar je je basisverzekering afsluit.

Maar hoewel het mogelijk is om je apart te verzekeren, moet je je afvragen of het wel handig is. Er zitten namelijk een aantal nadelen aan.

Declareren bij twee verzekeraars

Sluit je twee aparte verzekeringen af, dan heb je hier administratief ook meer omkijken naar. Omdat je met twee zorgverzekeraars te maken hebt ontvang je twee verschillende facturen.

In samenhang hiermee wordt het ook lastiger wanneer je zorgkosten wil declareren. Bepaalde zorgkosten vallen namelijk onder de dekking van zowel de basisverzekering als je aanvullende verzekering. Je zult dan bij twee verzekeraars je kosten (gedeeltelijk) moeten declareren.

Vaker de vraag om een gezondheidsverklaring

Daarnaast willen zorgverzekeraars voor een losse aanvullende zorgverzekering nog wel eens om een gezondheidsverklaring vragen, terwijl ze die minder vlug zullen vragen wanneer je ook een basisverzekering bij ze afsluit.

Voor een aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht en wanneer je tot een risicogroep behoort of chronisch ziek bent, mogen verzekeraars je weigeren voor een aanvullende verzekering. De kans dat je een gezondheidsverklaring moet voorleggen is over het algemeen veel kleiner wanneer je beide polissen afsluit onder één verzekeraar.

Extra kosten voor een losse aanvullende zorgverzekering

Het lijkt wellicht voordeliger om te kiezen voor een basisverzekering bij de ene verzekeraar, en een aanvullende verzekering bij de ander. Maar dit is niet altijd het geval. De meeste verzekeraars rekenen namelijk een forse toeslag van zo’n 25%-50%. Uiteindelijk ben je dan toch duurder uit.

Gebruik de zorgvergelijker voor de beste combinaties

Denk er dus goed over na of je een losse aanvullende zorgverzekering wil afsluiten bij een andere verzekeraar. Vul onze zorgvergelijker in om te kijken wat de beste zorgpakket samenstelling is voor jou.

Wat is leeftijdsafhankelijke premie op een aanvullende verzekering?

Auteur: Alice van den Berg | Geplaatst: 29 november 2017

Waarschijnlijk is het je al opgevallen dat je in onze zorg vergelijker gevraagd wordt om je leeftijd in te vullen. Waarom is dat? Sommige zorgverzekeraars werken met een leeftijdsafhankelijke zorgpremie op aanvullende verzekeringen. Dat wil zeggen dat de hoogte van je aanvullende zorgpremie wordt bepaald door je leeftijd. Een grote groep zorgverzekeraars bepaalt door middel van leeftijdsgroepen de hoogte van je premie. Bereik je de leeftijdsgrens voor de premie die bij jouw groep hoort? Dan past je zorgverzekeraar je premie automatisch aan. Maar waarom is er leeftijdsafhankelijke premie?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit heb je te maken met een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering, afhankelijk van de samenstelling van je zorgverzekering. Voor de basispremie en aanvullende verzekeringen gelden andere regels.

Het doel van een leeftijdsafhankelijke premie op aanvullende verzekeringen is om doelgroep gerichte zorg enerzijds betaalbaar te maken en anderzijds te ontmoedigen voor risicogroepen. Of je duurder of goedkoper uit bent verschilt per situatie.

Basispremie voor iedereen hetzelfde

De basis zorgpremie is voor iedere Nederlander hetzelfde en verplicht. Dat geldt voor zowel de dekkingsvoorwaarden van de polis als de hoogte van de premie.

Zorgverzekeraars mogen niet eigenhandig morrelen aan de prijs en leeftijdsgebonden premie op de basis zorgverzekering is verboden.

Uitgezonderd zijn de situaties waarin je collectief verzekerd bent, of vrijwillig je verplichte eigen risico hebt verhoogd.

Omdat je als Nederlander verplicht een zorgverzekering moet hebben, zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht je te accepteren voor de basisverzekering en geldt een acceptatieplicht voor alle zorgverzekeraars.

Hoogte aanvullende verzekering kan verschillen per verzekeraar

Of je voor een aanvullende verzekering méér moet betalen, verschilt per verzekeraar. Ongeveer een derde van de Nederlandse zorgverzekeraars werkt met leeftijdsafhankelijke aanvullende verzekeringen.

Daarom raden we je zorgverzekering vergelijken aan. Zo zie je eenvoudig hoeveel je per zorgverzekeraar betaalt voor je aanvullende verzekering en bij wie je dus geld kunt besparen.

Waar voor de ene doelgroep de zorgpremie met leeftijdsafhankelijke premie juist duurder wordt, wordt het voor andere doelgroepen goedkoper en vice versa.

Dat ouderen steevast meer moeten betalen voor hun aanvullende polis is niet altijd het geval. Een zorgverzekeraar kan zich richten op een andere risicodoelgroep dan ouderen, bijv. jongeren en daarmee de zorg voor ouderen betaalbaar houden.

Afsluitend een voorbeeld: Een verzekeraar kan er juist voor kiezen de polis voor aanvullende kraamzorg en anticonceptie duurder te maken, dat raakt de leeftijdsgroep 25-40 jaar.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Auteur: admin | Geplaatst: 13 november 2017

Vaak hoor je over het verplicht eigen risico in de zorg. Maar in sommige gevallen van medische zorg betaal je een zogenaamde ‘eigen bijdrage’. Wat is nu het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Eigen risico

Het eigen risico verwijst naar het verplichte eerste deel van de zorgkosten die je als Nederlander zelf moet betalen wanneer je een zorgverzekering hebt. Dit is het deel dat je zelf dient te betalen, voordat je zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding van je zorgkosten.

Het eigen risico geldt alleen wanneer je gebruik maakt van zorg uit het basispakket en dus niet voor eventuele zorg uit je aanvullende verzekering.

De eigen risico grens ligt dit jaar op €385 en blijft in 2018 gelijk.

In veel gevallen geldt een eigen risico, maar de volgende zorg vormt daarop een uitzondering:

  • Kinderen onder de 18 jaar
  • Huisartsenzorg
  • Bepaalde gevallen van ‘ketenzorg’, waaronder voor diabetici.
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Reiskosten voor orgaandonoren
  • Nacontrole van nier- en lever donaties
  • Voetzorg voor diabetici bij een podotherapeut

Wie minder zorgpremie per maand wil betalen kan het eigen risico vrijwillig verhogen met €100, €200, €300, €400 of €500 euro. Het maximale vrijwillig eigen risico kan dus maximaal €385 + €500 = €885 bedragen.

Eigen bijdrage

Naast het verplichte eigen risico hanteert de overheid voor sommige gevallen van zorg uit het basispakket een wettelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage staat los van het eigen risico. Net als bij het verplichtte eigen risico, betaal je bij de eigen bijdrage een deel van de zorgkosten zelf, voordat je voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking komt.

De maximale eigen bijdrage bedraagt dit jaar €500. Voor 2018 is het maximum bedrag nog niet bekend.

De kosten van de eigen bijdrage komen in sommige gevallen bovenop het verplichte eigen risico. In andere gevallen kunnen de kosten in plaats van het eigen risico komen, wanneer je gebruikt maakt van zorg waar geen eigen risico op geldt, maar wel een eigen bijdrage.

De kosten van de eigen bijdrage worden niet verrekend met de kosten van het eigen risico.


Een fictief voorbeeld:

Zorg Kosten
Op verzoek van je huisarts heb je medicatie nodig á €180 Deze kosten gaan van je eigen risico af. €385 – €180 = €205.
€205 staat nog open aan eigen risico voor het lopende jaar na aftrek van de medicijn kosten.
Later in het jaar blijkt dat je een hoortoestel nodig hebt á €800 waarop een eigen bijdrage van 35% rust. 35% van €800 = €280. Je betaalt €280 aan eigen bijdrage.
65% van €800 = €520. €520 valt onder het eigen risico.
Omdat je nog €205 open hebt staan aan eigen risico voor het lopende jaar, gaat dit bedrag van de €520 verplicht eigen risico af. €520 – €205 = €315.
Omdat je over het drempelbedrag bent van €385 betaalt de zorgverzekeraar de overige €315.
De zorgverzekeraar vergoedt €315 van je hoortoestel. €205 + €280= €485.
Voor het hoortoestel á €800 betaal je €485 uit eigen zak.

Is het voordeliger om voor alle gezinsleden dezelfde zorgverzekering af te sluiten?

Auteur: admin | Geplaatst: 10 november 2017

Het is vooral gemakkelijk en overzichtelijk om voor het hele gezin dezelfde zorgverzekering af te sluiten. Er zijn tal van zorgverzekeraars die zorgpakketten voor het hele gezin aanbieden.

Je betaalt met gezinspakketten voor ieder gezinslid dezelfde premie. Maar heeft iedereen binnen je gezin ook dezelfde zorgbehoefte? Waarschijnlijk niet. Daarom is het niet altijd voordelig om dit zo te regelen.

Zeker als het gaat om aanvullende verzekeringen, is de kans groot dat je een gezinslid over-verzekert. Draagt één iemand binnen het gezin bijvoorbeeld lenzen en de rest niet? Dan is het toch zonde wanneer je daar wel premie voor betaalt voor de andere leden?

Wij raden je daarom aan de keuzehulp in te vullen per gezinslid en te vergelijken wat het kost wanneer je voor iedereen een eigen zorgverzekering op maat afsluit. Kijk daarbij niet alleen naar de hoogte van de premie, maar ook vooral naar de vergoedingen en de polisvoorwaarden.

Als ik niet overstap van zorgverzekering, blijft alles dan hetzelfde?

Auteur: admin | Geplaatst:

Nee, je kunt er niet automatisch vanuit gaan dat je zorgverzekering hetzelfde blijft wanneer je niet overstapt. In veel gevallen verandert er jaarlijks wel iets aan de inhoud of de kosten van de basisverzekering. Bepaalde zorg wordt mogelijk aan het basispakket toegevoegd, andere zorg kan er juist buiten vallen. Dit geldt landelijk voor alle zorgverzekeraars en wordt vanuit de overheid beslist.

Je zorgverzekeraar kan er wél voor kiezen de inhoud en premie van je aanvullende verzekering aan te passen. Ook kan het zijn dat de verzekeraar andere contractuele afspraken maakt met zorgverleners. Het kan daarom voorkomen dat bepaalde zorg niet meer verleend wordt via de instelling waar je voorheen terecht kon. Laat je hierdoor niet verrassen.

We raden het daarom altijd aan om ieder jaar weer even te checken of je nog volledig verzekerd bent voor je zorgbehoefte en of je niet meer betaalt dan nodig.

Bedenk je ook dat wanneer er niets verandert aan je zorgverzekering, jouw persoonlijk situatie wel verandert is waardoor je andere – of extra zorg nodig hebt.